شرایط و قوانین

در حال حاظر این فروشگاه هفته ای دو  بار در روزهای شنبه و دوشنبه ارسال کالا دارد که با توجه به نحوه انتخاب روش ارسال ، زمان تقریبی تحویل کالا مشخص میشود.

سفارش هایی که بعد از ساعت 9 صبح روزهای شنبه و دوشنبه ثبت شوند ، به نوبت ارسال بعدی موکول می گردند.

هزینه ی  ارسال و حمل به عهده خریدار است که در فاکتور و  صورتحساب مشخص می شود.

بسته بندی بر اساس استانداردهای شرکت های پست و تیپاکس میباشند و در صورت تحویل کالای معیوب بر اساس قواعد شرکت حمل و نقل مذکور عمل خواهد شد.

لطفا در انتخاب روش ارسال دقت نمایید تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اطلاعات ارسال  به بخش  «گزارش تحویل» مراجعه کنید.

در مواردی که شامل قوه قهریه میشوند مسئولیتی متوجه این فروشگاه نمیباشد.